Ośrodek hodowli zarodkowej – POHZ

W ostatnim czasie coraz większą popularnością na rynku rolniczym cieszą ośrodki hodowli zarodkowej. Instytucje te zajmują się uprawą zbóż konsumpcyjnych i paszowych oraz hodowlą bydła w celu upowszechniania postępu genetycznego.

Ośrodek hodowli zarodkowej – POHZ

Ośrodek hodowli zarodkowej to działalność której głównym celem jest upowszechnianie postępu genetycznego polegającego na wprowadzaniu do obrotu cech mleczności oraz nowych cech budowy bydła, które prowadzą do doskonalenia w kierunku jednostronnie mlecznym. Działające na rynku spółki zazwyczaj współpracują ze stacjami Hodowli i Unasieniania Zwierząt, w zakresie utrzymania oraz prawidłowego doboru matek buhajów, odchowu buhajków hodowlanych z planowanych indywidualnych kojarzeń oraz prowadzenia oceny budowy krów. Ponadto każdy ośrodek hodowli zarodkowej posiada liczne grunty orne na których to uprawiane są zboża konsumpcyjne oraz paszowe. Wśród uprawianych roślin można wymienić, rzepak, kukurydzę na kiszonkę oraz rośliny pastewne, które to są przeznaczane na paszę dla bydła. Zastosowanie nowoczesnych maszyn rolniczych oraz innowacyjnych technologii upraw i zbioru prowadzą do wzrostu efektywności produkcji roślinnej. Wydajna produkcja roślinna zabezpiecza potrzeby paszowe dla posiadanego inwentarza, a nadwyżki zbóż oraz rzepaku są sprzedawane odbiorcom zewnętrznym.

 

Możesz również polubić…