tokolno – Kolno Historia miasta

Kolno to miasto z tradycją położone w północno-zachodniej części województwa podlaskiego, nad rzeką Łabną, na Wysoczyźnie Kolneńskiej. Pierwotnie miejscowość ta znajdowała się wśród bagien położonych nad rzeką Pisą, a przez lata wyrosła na piękne miasto o bogatej kulturze.

Miasto Kolno historia jest niezwykle interesująca. Najstarsze znaleziska z tego miejsca pochodzą sprzed trzech tysięcy lat, natomiast osadnictwo wczesnośredniowieczne datuje się tutaj na ósmy wiek. W okresie średniowiecza miasto to należało do książąt mazowieckich. W czerwcu 1425 roku z rąk księcia Janusza I Mazowieckiego otrzymało prawa miejskie. Następnie w latach 1434–1443 Bolesław IV warszawski, przeniósł miasto to na miejsce, w którym obecnie się znajduje. W czasie insurekcji kościuszkowskiej, w 1794 roku Kolno zostało spalone, a gdy Polska zniknęła z mapy Europy znajdowało się pod zaborem pruskim.

tokolno – Kolno historia

W dziewiętnastym wieku w mieście tym mieścił się słynny ośrodek handlu płótnem kurpiowskim. Dużą rolę w rozwoju handlu odgrywali tu Żydzi. W czasie pierwszej wojny światowej miasto zostało częściowo zniszczone. Po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości w 1918 Kolno wróciło w granice Polski. We wrześniu 1939 roku miasto zostało zajęte przez hitlerowców, a następnie wkroczyli tu Sowieci. Niemcy podobnie jak w wielu innych miastach zaprowadzili tu politykę terroru wobec ludności polskiej oraz doprowadzili całkowite eksterminacji ludności żydowskiej. Pod koniec wojny, w 1945 roku miasto to zostało zajęte przez wojska radzieckie. Po przeprowadzeniu reformy administracyjnej w1975 roku Kolno utraciło status miasta powiatowego i odzyskało go dopiero wskutek reformy administracyjnej przeprowadzonej w Polsce w 1999 roku.
Kolno to miasto w którym znajduje się wiele ciekawych zabytków, wśród których można wymienić Dąb Wolności posadzony w maju 1919 roku, Wieżę Strażacką czy Pomnik Pamięci Narodowej z 1965r znajdujący się w kolneńskim parku na Placu Wolności. Zwiedzając tereny Wysoczyzny Kolneńskiej na Mazowszu warto zajrzeć do tego miasta, posiadającego wielowiekową tradycję.

 

Możesz również polubić…